GALILEO GALILEI
"ÖLÇÜLEBİLENİ ÖLÇÜN, ÖLÇÜLEMEYENİ
ÖLÇÜLEBİLİR HALE GETİRİN.."
Topraklama Sisteminin Tasarımı Yapılmadan Önce Toprak Özgül Direnci Ölçülerek Uygun Topraklama Tesisi Tasarlanmalıdır.
NEDEN HARMONİK
ANALİZ YAPTIRMALIYIM?

e-katalog

logo

SÜREKLİLİK TESTİ

Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği gereğince ölçüm ve test yapılması gereken konulardan biri de süreklilik testidir.

Elektriksel süreklilik, mekanik, kimyasal ve elektrokimyasal bozulmaya karşı koruma sağlanacak biçimde elde edilmelidir. Elektrik süreklilik testi, arıza çevrim empedansı ölçümü yapılmadan önce yapılacaktır.

Süreklilik testinde amaç iki iletken arasında ki direncin ölçülmesidir. Topraklama tesislerinde ki süreklilik testleri; koruma iletkenlerinin, ana ve yardımcı eş potansiyel barajlarının bağlantılarının kontrölü için yapılır.

TS HD 60364 543.2.2 uyarınca teşhis alçak gerilimin anahtarlama ve kontrol düzenleri veya anal bara kanal sistemleri gibi metal mahfazalara sahip teçhizat ihtiva ederse, metal mahfazalar veya iskeletler gerekli bazı özellikleri karşılıyorsa koruyucu iletken olarak kullanılabilirler.