Yaşamı kolaylaştırmak için kullanılan elektrikli cihazların tümü birer elektromanyetik alan kaynağıdır. Bunlara yüksek gerilim hatları, TV ve bilgisayarlar, uydu antenleri, mobil telefon, baz istasyonları, kablosuz telefonlar, uydu antenleri, verici antenler, radar, bluetooth, kablosuz internet, kablosuz ses ve görüntü sistemleri örnek verilebilir.

Elektromanyetik alanlar hassas elektronik cihazlar üzerinde etki yaparak bu cihazların doğru çalışmasını engellemekte, parazit oluşturup göstergeleri bozarak hatalı değer okunmasına neden olmaktadır.

Bu olumsuz etkileri önlemek, evlerde, fabrikalarda, hastanelerde ve ağır sanayide kullanılan makinaların ne kadar zararlı olduğunu bilmek ve bulunduğumuz ortamın güvenliğini öğrenmek için periyodik manyetik alan ölçümleri yapılarak kontrol altında tutulmalıdır.