GALILEO GALILEI
"ÖLÇÜLEBİLENİ ÖLÇÜN, ÖLÇÜLEMEYENİ
ÖLÇÜLEBİLİR HALE GETİRİN.."
Topraklama Sisteminin Tasarımı Yapılmadan Önce Toprak Özgül Direnci Ölçülerek Uygun Topraklama Tesisi Tasarlanmalıdır.
NEDEN HARMONİK
ANALİZ YAPTIRMALIYIM?

e-katalog

logo

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ

Gürültü hemen hemen her işyerinde ortaya çıkan fazlaca önemsenmeyen, ancak çalışma hayatının en önemli problemlerinden biridir. Korunmasız bir şekilde yüksek gürültüye maruz kalınması kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkarabilir.

Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre gerçekleştirilen gürültü ölçümleri sonuçları ve değerlendirmeleri göz önünde tutularak uygun çalışma koşulları sağlanmalıdır.

Bu sebeple gürültülü çalıştırmayı gereken işyerlerinde periyodik olarak gürültü ölçümleri yapılmalıdır ve ölçüm sonuçlarına göre işveren işçilere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanununda belirtilen koruyucuları sağlamakla yükümlüdür.

İşveren, İş sağlığı CE Güvenliği Yönetmeliğinin 4.maddesinin a bendinde ve 10. Maddesinin 4 numaralı bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır.