GALILEO GALILEI
"ÖLÇÜLEBİLENİ ÖLÇÜN, ÖLÇÜLEMEYENİ
ÖLÇÜLEBİLİR HALE GETİRİN.."
Topraklama Sisteminin Tasarımı Yapılmadan Önce Toprak Özgül Direnci Ölçülerek Uygun Topraklama Tesisi Tasarlanmalıdır.
NEDEN HARMONİK
ANALİZ YAPTIRMALIYIM?

e-katalog

logo

ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜ

Yeni kurulacak tesislerde ;

  • Kurulu tesislerin tamamen değiştirilmesi durumunda
  • Mevcut elektrik tesisatlarının periyodik olarak
  • İç tesisat denetimi ve muayenesi yapılmalıdır.

İç tesis, tesisin yapım işinin her aşamasında denetlenmelidir. Belirtilen teknik hususları içeren ve standardize edilecek bir muayene formuna göre kontrol yapılmakta ve uygun bulunması halinde bir asıl iki adet suret olmak üzere belgelendirilmektedir. Bu suret tarafımızdan arşivlenmektedir.

İş yeri bina eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik Ek-1 ve TS HD 60364-4-43 standardına göre kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

İç tesise ait bu uygunluk belgesi elektrik bağlantı bildirimi ( iş bitimi) ile birlikte işletmeye verilmektedir. Verilen uygunluk belgesine sahip olan elektrik iç tesisinin kuruluş tarafından tekrar muayene edilmez Enerji muayenesine göre elektrik iç tesislerine ait uygunluk belgesi olmayan veya muayene sırasında uygun bulunmayan tesise enerji verilmez.