Yıldırım akımı 2-200 kiloAmper (kA), gerilimi 100-1000 MegaVolt (MV) arasında değişen dolayısıyla gücü GigaWatt (GW) mertebelerinde olan, mikrosaniye (µs) mertebesinde sürelerde oluşup tamamlandıklarından enerjisi kiloJoule (kJ) mertebesinde olan, elektriksel boşalma olayıdır.

Yıldırımdan korunma tesisatları, yıldırım akımını güvenli bir şekilde toprağa iletmek maksadıyla; aktif ya da pasif bir yakalama ucu sistemini düşük dirençli bir iletkenle topraklayarak yapılmaktadır. Prensip olarak, yıldırımın zararlı fiziksel etkilerinden koruması beklenirken, kontrolü yapılmayan tesisatların yüksek risk oluşturması olasıdır.

Yıldırım bir doğa olayı olduğundan ve ne zaman gerçekleşeceği bilinmediğinden dolayı korunmanın sürekli ve çalışır olması gerekmektedir. Bu da var olan sistemin bakımlarının yapılmasıyla mümkündür.

Periyodik bakımlarda, mevcut sisteminde yapılan değişikliklerde, yapıda uygulanan tamiratlarda, yıldırım tesisatına yıldırım düştüğü tespit edildiği takdirde yıldırımdan korunma sistemi kontrol edilmelidir.


Amper Enerji, Yıldırımdan Korunma Sistemlerinin Muayenesi konusunda TS EN 62305-1, TS EN 62305-3, NFC 17102 Standartları’na göre akredite bir kuruluştur. Farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve uzman kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlarını hazırlamaktadır.