Kızgın Yağ Kazanı

Yüksek kaynama noktası özelliğine sahip (260 C0 - 390 C0) yağların kullanıldığı, düşük basınçlar altında çalışan sistemlerdir. Buhar Kazanına benzeyen bu sistem kendine has özellikleri nedeni ile farklı sektörlere de hizmet verebilmektedir. Yağ kullanıldığından dolayı korozyonun zararlı etkilerine maruz kalmamaktadır. Yüksek sıcaklıklara ulaşan bu sistemde buhara nazaran daha düşük basınçlarda çalıştığından tehlikesi daha azdır. Katılaşma durumunda genleşme olmadığın dan kazanda herhangi bir deformasyon oluşmaz. Atmosferik basınçta yüksek kaynama sıcaklığına sahip oluşları dolayısıyla 350 C0 sıcaklığa kadar “basınçsız” tesisler kurmak mümkündür. Kullanım alanları lokal olarak yüksek sıcaklıklara çıkılması gerekli üretim alanlarıdır. Otomotiv, kimya, plastik, yol yapım işlemlerinde, sunta ve benzeri üretim alanlarında kullanılmaktadır.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

 

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

 

1) Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalıdır.

2) Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.

3) Kazan vanaları (emniyet ventilleri, sıcak su/yağ gidiş/dönüş vanaları, blöf vanası) kör flanşla körlenmelidir.

4) Kazan tamamen yağ ile doldurulmalı, (yağ, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 derece arasında olmalıdır.)

5) Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.

 

 

 

 

 

Kızgın Su Kazanı

Çıkış sıcaklığı daha yüksek, dönüş sıcaklığı daha düşük tutularak ısı transferi miktarı yükseltilen sistemlerdir. Boru çapları düştüğünden maliyetler daha düşüktür. 120 C0 dereceye kadar sıcak sulu sistemler kullanılabilir, daha yüksek sıcaklıklar gerektiğinde 180 C0 dereceye kadar kızgın sulu sistem kullanılabilir. Kızgın sulu sistemler ayrıca proses ihtiyacı doğrultusunda endüstride de kullanılmaktadırlar.

Kızgın sulu sistemler iki guruba ayrılır. Grup 1: Müsaade edilen maksimum çıkış sıcaklığı 130 o C olan ısıtma sistemleri Grup 1a:Çıkış suyu sıcaklığı, basınç sınırlandırılmasıyla güvenceye alınan sistemlerdir. Emniyet ventili ayar basıncı 1.5 bar, statik basınç ise max. 50 mSS değerindedir. Grup 1b : : Çıkış suyu sıcaklığı, sıcaklık sınırlandırılmasıyla güvenceye alınan sistemlerdir. Emniyet ventili ayar basıncı 1,5 ile 6,5 bar, statik basınç ise max. 50 mSS değerindedir. Grup 2: Müsaade edilen çıkış suyu sıcaklığı 130 o C değerinin üzerinde olan veya 130 o C değerinin altında olmamakla beraber grup 1a ve grup 1b’ye girmeyen sistemlerdir.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Kızgın Su Kazanlarının periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Kızgın Su Kazanı yönetmeliğin atıf yaptığı ve yürürlükte olan güncel standartlara göre muayenesini gerçekleştirmekteyiz.

 

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

 

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

1) Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalıdır.

2) Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.

3) Kazan vanaları (emniyet ventilleri, sıcak su/yağ gidiş/dönüş vanaları, blöf vanası) kör flanşla körlenmelidir.

4) Kazan tamamen su ile doldurulmalı, (Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 derece arasında olmalıdır.)

5) Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.