Kalorifer Kazanı

Bu kazan çeşidi alçak basınçlı buhar üretimi için çok kullanılmaktadır. En büyük üstünlükleri, imalatlarının basit, katı yakacak yakılması halinde ızgara yerleştirilmesinin ve kül almasının kolay olmasıdır. Sakıncaları ise ocağın alt kısmı su ile temasta olmadığından ısıl kaybı fazladır, 6 bar basınçtan yüksek işletme şartlarında kullanılması önerilmez.

Yaktığı yakıta göre:

a) Katı yakıt yakan kazanlar

b) Sıvı yakıt yakan kazanlar

c) Gaz yakıt yakan kazanlar

olarak çeşitli başlık altında toplanmaktadır.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

 

1) Kazan duman boruları ve çevresi temizlenmelidir.

2) Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.

3) Kazan vanaları (Emniyet ventilleri, sıcak su gidiş ve dönüş vanaları, blöf vanası) kör flanşla körlenmelidir. (Kapalı genleşme depolu sistemler için)

4) Emniyet gidiş ve dönüş hatları körlenmelidir. (Açık genleşme depolu sistemler için)

5) Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.