Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Kaldırma ve iletme ekipmanı yükün veya personelin hareketini sağlayan ekipmanlardır.

2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker   veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kaldırma ve iletme ekipmanları imalatının bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde, ramak kala olaylarda, doğal olaylardan sonra, kazalardan sonra tekrar kullanmaya başlanmadan önce periyodik muayeneleri tekrarlanmalıdır der.