Boyler

Çeşitli ısı kaynaklarından alınan ısı ile kullanım suyunun ısıtılmasında kullanılan ekipmandır. Tesisatta dolaşan pis su kullanım suyu olarak kullanılamayacağından, şebeke suyu veya temiz kaynaktan alınan su boyler içerisinden geçirilen sıcak tesisat boruları vasıtası ile tesisat suyuna temas etmeden ısıtılır. Isıtılan su kullanıma sunulur.

Boylerler çeşitleri

 Serpantinli Boyler; çift serpantinli ve tek serpantinli

Emaye kaplı tek serpantinli boylerler genellikle otellerde , restaurantlarda , villalarda veya sıcak su ihtiyacı olan mekanlarda buhar kazanına , güneş kollektörüne veya sıcak suya baglanılarak kullanılır.

Emaye boyler deposunun içinde yüzeyi camsı maddeyle kaplanmış olan bir metaldir.

Elektrikli Boyler; başka ısı kaynağı olmayan yerlerde kullanılmaktadır.

Hızlı Boyler; son zamanlarda çok daha tercih edilen küçük hacimli acil sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadırlar.

Eski Tip Boyler

Isı eldesi ve kapladığı alan nedeni ile yeni tip boylerlere nazaran daha az tercih edilmektedirler.

Kombi Boyler

Güneş enerjisinden aldığı ısı ile suyu ısıtan boyler tipidir.

Gömlekli Boyler

Daha çok binalarda kullanım suyu ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadırlar. Genel olarak ısı akışkanı buhar veya sıcak sudur. Daha çok kalorifer kazanıyla birlikte kullanılmaktadırlar.

Boylerler ısıyı buhar kazanları, sıcak su kazanları, güneş kollektörleri, ısı pompası veya elektrikten alabilmektedirler. 

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

1) Basınçlı kabın elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.

2) Basınçlı kap içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.

3) Basınçlı kap üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.

4) Basınçlı kap giriş ve çıkış ana stop vanaları sıkıca kapatılmalı/körlenmelidir.

5) Basınçlı kap içerisinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.

6) Değişik tipteki basınçlı kaplar için, özellikleri bize bildirilerek gerekli hazırlıklar hakkında bilgi alınmalıdır.