Periyodik Kontroller
Periyodik Kontroller

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE

GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ:

 

•6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

 

•Amacı: işyerinde, iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

 

1. Periyodik Kontrol Nedir ?

İşyerlerinde kullanılmakta olan, iş ekipmanlarının güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yasal mevzuat tarafından öngörülen periyotlarda ve kontrol yöntemlerine uygun olarak, yetkin personel tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetleridir.

2. Mevzuattaki Gelişimi

İş ekipmanlarının muayene faaliyetleri ilk olarak 1974 yılında yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ile başlamıştır. Tüzük oldukça kapsamlı olmasına karşın teknolojik gelişmeler ve çalışma şartlarına göre adapte edilmediği için eksik kalmakta idi.

Örneğin ilgili tüzükte muayene faaliyetini gerçekleştirecek yetkili kişi tam olarak tarif edilmemişti. Bu gibi sebeplerden tüzük iptal edilmiş 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınından sonra muayene faaliyetleri ile ilgili herhangi bir yönetmelik veya tebliğ yayınlanmadığından dolayı muayene faaliyetleri 2013 yılında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yayınlanana kadar tüzüğe bağlı kalınarak muayeneler gerçekleştirilmiştir.

Muayene faaliyetleri 2013 yılında yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.  

3. Periyodik Kontroller Hangi Ekipmanlar İçin Gereklidir

Periyodik kontroller; kaldırma iletme ekipmanları, basınçlı kaplar, havalandırma ve klima tesisatları, yangın söndürme sistemleri, elektrik tesisatları, iş makineleri, yapı iskeleleri, tezgahlar için gerçekleştirilmelidir.

4. Periyodik Kontrolleri Kim Yapabilir

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler İş Ekipmanları yönetmeliğinde tarif edilmiştir. Tekniker/yüksek tekniker ya da mühendis yetkinliğinde kişiler belirlenmiştir. Periyodik kontrol raporunda ölçümü yapan kişinin imzası olmalıdır.

Düzenlenen belgeler, iş ekipmanı kullanıldığı sürece saklanır.

5. Elektriksel Kontroller

Elektrik tesisatı,

Topraklama tesisatı,

Paratoner tesisatı 

Akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri veya yüksek elektrik teknikerleri tarafından yapılır.

6. Elektrik İç Tesisat Kontrolü

Elektrik tesisat kontrolleri sırasında işletmelerin:

Branşman, enerji odası, kablo şaftı, sayaç ve dağıtım panoları, ag kompanzasyon, buatlar, prizler ve aydınlatma bazında gözden geçirilip ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Tesisteki kaçak akım koruma rölelerinin çalışıp çalışmadığı, açma akımları ve zamanlarının testi yapılarak uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Termal kamera ile kontroller yapılmalıdır.

7. Topraklama Ölçümleri

Hangi ekipmanların topraklaması ölçülmelidir?

Elektrik tesisatının ve 50 volt’un üzerinde gerilim altındaki tüm makinaların topraklama durumları kontrol edilmelidir.

Süreklilik ölçümü nedir, neden yapılır?

Topraklama  tesislerinde süreklilik testleri; koruma iletkenlerinin, ana ve yardımcı eş potansiyel baraların bağlantılarının kontrolü için yapılmalıdır.

Yıldırımdan korunma ekipmanlarının senede bir kere topraklama ölçümü ve fiziki muayenesi yapılmalıdır.

Katodik Koruma kontrolleri yaz ve kış aylarında olmak üzere senede iki kere yapılmalıdır.


Yapılan kontroller sonucunda düzenlenecek raporlar tarafsız ve doğru bilgi içermelidir.

Yönetmelik bu konuda uyarıda bulunmuştur:

Periyodik kontrolleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili olarak, periyodik kontrol raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, bu yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kişilerce yapılması, uygun olmayan deney ve test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi uygunsuzlukların Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır. Ayrıca düzenleyen kişiler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

Yorum yapmak istermisiniz.

Henüz yorum eklenmemiş.


Teklif Al