BLOGLAR

İş ekipmanı Nedir?
İş ekipmanı Nedir?

İş Ekipmanı Nedir? İş ekipmanı bir işi yerine getirir iken kullanılan araç ve gereçlerin tümüdür. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine Göre Neler Kontrol Edilmelidir? Kontrol edilecek ekipmanlar genel olarak birkaç başlık altında sınıflandırılmıştır. Bunlar, Kaldırma iletme ekipmanları, Basınçlı kaplar, Elektrik Tesisatları, Yangın söndürme sistemleri, Havalandırma ve Klima Sistemleri, Tezgahla

Periyodik Kontroller
Periyodik Kontroller

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ:   •6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.   •Amacı: işyerinde, iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.   1. Periyodik Kontrol Nedir ? İşyerlerinde kullanılmakta olan, iş ekipmTeklif Al