Aydınlatma, bir ortamda bulunan insanların fizyolojik ve psikolojik durumlarında dolayısıyla çalışma performanslarına etki eder. Sağlıklı bir çalışma ortamı için aydınlık seviyelerinizin ölçülmesi gerekmektedir.

Aydınlatma şiddetinin birimi lüks olup aydınlık şiddeti lüksmetre cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Aydınlık Seviyeleri sınır değerleri yapılan işin çeşidine, yapılan işin sınıfına, görme şekline, gün ışığının durumu vb. göre değerlendirilmektedir.

Bu konudaki sınır değerler ve ölçüm yöntemleri;

  • İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yöntemlerde,
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinde,
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde,
  • DIN 5035 Standardında,
  • TS EN 12464-1:2013 ve TS EN 12464-1.2011:2012 göre yapılır.